DOTAZY

Pokud je dítě ve střídavé péči a jeden z rodičů nesouhlasí s poskytováním
zdravotní služby v oboru klinické logopedie:

Lékař není povinen vydat doporučení/žádanku (K) na klinickou logopedii, pokud
to žádá rodič. Je povinen jednat lege artis, odborně musí posoudit, zda pacient
potřebuje péči klinického logopeda nebo ne. Vyžádaná péče má své limity.
Pokud rodič nesouhlasí má 2 možnosti: a) změnit lékaře
b) podat stížnost na lékařskou komoru


Je lepší absolvovat jedno preventivní vyšetření, než něco tzv. prošvihnout :)
Ke klinickému logopedovi jděte, pokud máte jakékoliv podezření, že s komunikací a s tím souvisejících věcí není něco v pořádku.
Například:
Děti: mají výrazný slinotok, mají potíže s přijímáním potravy, nepoužívají gesta, nekontaktují očima, nehrají si, nereagují na jméno...