Kdy je vhodné jít ke klinickému logopedovi?

04.05.2020


Je lepší absolvovat jedno preventivní vyšetření, než něco tzv. prošvihnout :)
Ke klinickému logopedovi jděte, pokud máte jakékoliv podezření, že s komunikací a s tím souvisejících věcí není něco v pořádku. 
Například:
Děti: mají výrazný slinotok, mají potíže s přijímáním potravy, nepoužívají gesta, nekontaktují očima, nehrají si, nereagují na jméno nebo instrukci, jsou výrazně dráždivé nebo stažené,
mají chraptivý/tlačený hlas nebo často křičí/pouze šeptají, mluví tzv. nosem, ve 2 letech nemluví nebo nepoužívají slova,
ve věku 2,5 - 3 let nemluví, mluví málo nebo mu není rozumět, nemluví plynule (koktají nebo breptají), po 4 roce věku nemluví gramaticky správně nebo se nedaří mnoho hlásek, po 5 roku věku
nerealizuje či chybně vyslovuje sykavky nebo R, Ř; pokud má dítě jinou diagnózu, která ovlivňuje komunikace - sluchová vada, rozštěp, DMO, syndrom, poruchy chování a emocí, úraz, pooperační stav atd.

Dospělí:
jsou motivování upravit svou artikulaci, mají nepsychogenní poruchy příjmu potravy, mají afázii po CMP, úrazu či operaci, mají neurodegenerativní onemocnění, mají poruchy hlasu, mají dysartrii, mají poruchy plynulosti atd.