SLUŽBY

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti všech věkových kategorií.

Lehké narušení komunikační schopnosti - 30 minut terapie:

Poruchy artikulace bez jiného zjištění (do 3-5 chybných hlásek)

Středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti - 45 minut terapie:

Poruchy artikulace (nad 3-5 hlásek), myofunkční poruchy

Neurovývojové poruchy komunikace - opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, PAS

Poruchy plynulosti řeči

Selektivní mutismus

Dysartrie

Dyspraxie - orální, verbální

Poruchy komunikace při rozštěpové vadě

Poruchy komunikace při sluchovém postižení

Poruchy komunikace při DMO či syndromovém postižení

Poruchy komunikace při snížení rozumových schopností

Poruchy komunikace po CMP, úrazu či operaci

Poruchy komunikace při neurodegenerativních onemocněních

Poruchy hlasu

Poruchy příjmu potravy - dysfagie