INFORMOVANÝ SOUHLAS

Dostanete na prvním setkání + pravidla ordinace.