Je lékař povinen vydat žádanku pokud to chce rodič?

04.05.2020

Lékař není povinen vydat doporučení/žádanku (K) na klinickou logopedii, pokud
to žádá rodič. Je povinen jednat lege artis, odborně musí posoudit, zda pacient
potřebuje péči klinického logopeda nebo ne. Vyžádaná péče má své limity.
Pokud rodič nesouhlasí má 2 možnosti: a) změnit lékaře
b) podat stížnost na lékařskou komoru