PRVNÍ SETKÁNÍ


Klinicko-logopedická péče je hrazena převodem na účet pokud nejste klientem smluvních pojišťoven.
Klinicko-logopedická péče je hrazena ze zdravotního pojištění v případě, že jste klientem pojišťovny se kterým má toto NZZ smlouvu - VZP (111), ZPMV (211), RBP (213), ZPŠkoda (209), OZP (207), VOZP (201). 
Povinnost pro hrazenou péči z veřejného pojištění je doporučení (Poukaz na ošetření / vyšetření K) lékařem - pediatr, obvodní lékař, ORL lékař, foniatr, psychiatr, neurolog, rehabilitační lékař. 

Objednání na vstupní vyšetření je možné telefonicky 604508605 nebo osobně.

První vyšetření trvá zpravidla cca 60 minut a zahrnuje komplexní logopedické vyšetření klienta, administrativní záležitosti a vypracování zprávy pro odesílajícího lékaře.

Terapie trvá 30 - 60 minut - časový rámec stanoven dle diagnózy a potřeb klienta. Součástí terapie je vždy individuální práce, edukační pohovor, zadání domácí práce s materiály, stanovení dalšího termínu. V případě potřeby odborníka je v rámci terapie vykonáno cílené vyšetření (test) - indikace a výsledky testu budou vždy vysvětleny.

Klienti mladší 18 let musí být na první návštěvě společně se zákonným zástupcem.

V liště INFORMOVANÝ SOUHLAS si přečtěte předem podrobně pravidla a podmínky NZZ - KONTRAKT LOGO. Ideálně můžete na první setkání přinést rovnou podepsaný (pokud souhlasíte) a nebo informovaný souhlas společně projdeme a podepíšeme na prvním setkání.


Těším se na viděnou a na spolupráci.