Supervize

Možnost přihlášení pro všechny členy AKL ČR- účast dobrovolná, pro členy AKL 4 kredity na základě souhlasného stanoviska (po akci obdrží osvědčení)

pátek 8:30 - 15:00 (8x 45´ ; 30 min. oběd)

Termín: 

8.9.2023 - Praha - sekretariát AKL

24.11.2023 - Brno - Klinická logopedie ProSLova Brno


prezenčně Počet účastníků: min. 5 - max. 10

Místo konání:
Sekretariát AKL Praha, Rumunská 1, Praha 2 nebo ProSlova , Rotalova 38, Brno

Vedení supervize: Bára Richtrová + Bára Lichorobiec

Možnost přihlášení: barbora.richtrova@gmail.com

Cena jednoho setkání: 1000,-/os.

V rámci setkání dostanou účastníci fakturu a účastnický poplatek uhradí vždy po konání supervize převodem na bankovní účet.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, prosím o rychlé podaní této informace kvůli náhradníkům. 

Obsah setkání:

Supervizní setkání jsou určeny pro možnost osobního růstu. Jde o společné setkání odborníků, kde hlavním cílem je společně sdílet, nahlédnout a reflektovat vlastní práci.