Supervize

Možnost přihlášení pro všechny členy AKL ČR- účast dobrovolná, pro členy AKL 4 kredity na základě souhlasného stanoviska (po akci obdrží osvědčení)

pátek 8:30 - 15:00 (8x 45´ ; 30 min. oběd)

Termín: 

A) 17.2.2023- 1000,-/os.

B) 12.5.2023 - 1000,-/os.

C) 25.8.2023 - 1000,-/os.

D) 24. 11. 2023 - 1000,-/os.

prezenčně Počet účastníků: min. 5 - max. 10

Místo konání:
Klinická logopedie a poradenství Davle, Na náměstí 395, 25206

nebo on-line (GoogleMeets či Zoom) - záleží na vzájemné domluvě.

Vedení supervize: Bára Richtrová + host

Možnost přihlášení: barbora.richtrova@gmail.com

Cena jednoho setkání: 1000,-/os.

V rámci setkání dostanou účastníci fakturu a účastnický poplatek uhradí vždy po konání supervize převodem na bankovní účet.

Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, prosím o rychlé podaní této informace kvůli náhradníkům. 

Obsah setkání:

Supervizní setkání jsou určeny pro možnost osobního růstu. Jde o společné setkání odborníků, kde hlavním cílem je společně sdílet, nahlédnout a reflektovat vlastní práci.