CENÍK A PLATBA

Vzhledem k zavedené povinnosti EET, prosím uhradit hrazené výkony bankovním převodem na účet: 234255399/0600


Do zprávy pro příjemce uveďte:    JMÉNO +

a) student-vyšetření
b) zpráva
c) vstupní vyšetření
d) cílené vyšetření
e) terapie 45´
f) terapie 30´

Po vstupním vyšetření se vzájemně dohodneme na možnosti jednorázové platby za 5 nebo 10 terapeutických lekcí.
Služby budou poskytnuty pouze po zaplacení. Při prvním setkání dostanete fakturu.

Bod c) - f) neplatí pojištěnci smluvních partnerů - VZP (111), ZPMV (211), RBP (213), ZPŠkoda (209), OZP (207), VOZP (201)

HRAZENÉ VÝKONY:

a) Klinicko-logopedické vyšetření pro studenty ke studiu na SŠ či VŠ a vypracování zprávy.

200,-

b) Vypracování zprávy na vlastní žádost (pro PPP, SPC, MŠ, ZŠ, lékaře apod.)

200,-

c) Vstupní vyšetření a 60´ (anamnéza, kontrakt, individuální práce, terapeutický plán, nástin pracovní diagnózy, vypracování zprávy pro odesílajícího lékaře)

1000,-

d) Cílené vyšetření a 30´ (provedení testu, vyhodnocení testu, vysvětlení zjištěného, případně stručná zpráva)

300,-

e) Klinicko logopedická terapie a 45´ (středně těžké a těžké diagnózy)

700,-

f) Klinicko-logopedická terapie a 30´ (lehké diagnózy)

500,-