PRÁCE V HLINĚNÉM POLI

Práce v hliněném poli® je speciální senzomotorická arteterapeutická metoda, která vznikla v Německu 70. letech 20. století. Nyní je tato metoda rozšířena v západní Evropě ve zdravotnických, školských i sociálních zařízeních.
Základní tezí této metody je "skrze dotýkání jsme dotýkání". Jde o metodu, která podporuje vývoj a stimuluje vývojové potřeby skrze pohyb a dotýkání se hlíny (protějšku). Dochází tak ke zkvalitnění života skrze posílení bazálních smyslů. Mezi bazální smysly počítáme - dotekové čití, vestibulární aparát a propriocepci. Setting této metody je velmi přehledný a jednoduchý. Na stole je připravena dřevěná bedýnka naplněna urovnanou keramickou hlínou, miska s vodou a houbička. Klient může svobodně zacházet s hlínou tak, aby si skrze pohyb dosytil vlastní vývojové potřeby. Práci na hliněném poli® vede speciálně vyškolený terapeut - průvodce, který ví, jak klienta oslovit, aby metoda byla pro daného klienta, co nejvíce účinná pro zkvalitnění jeho života.
Terapeutická práce je nahrávána na video pro potřeby sebereflexe terapeuta, intervize a supervize.

Nabízím: individuální setkání pouze pro děti do 18ti let - více viz. Informovaný souhlas.

Které situace můžeme společně nahlédnout či zmírnit touto metodou: vztahové obtíže s vrstevníky nebo rodinnými příslušníky, výrazné emoční prožívání (strach, stud, pocity viny, zlobení, úzkost, emoční instabilita aj.), vývojové obtíže, projevy psychosomatiky, ADHD, enuréza, enkopréza, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku aj. 

V liště INFORMOVANÝ SOUHLAS a kontrakt společně projdeme a podepíšeme na prvním setkání.