Nestátní zdravotnické zařízení nabízí péči lidem všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností. 
Hlavním cílem tohoto pracoviště je maximálně podpořit kvalitu vašeho života v oblasti komunikace. Mottem mé práce je poskytovat služby s respektem k Vám a Vašim individuálním potřebám.


AKTUALITY 

Prosím, pokud jste nemocní, přeobjednejte se! :)

Dodržuji doporučení MZ ČR. Objednání je na přesný čas. Možná ochrana po vzájemné domluvě je respirátor, průhledná deska, štít, dezinfekce, rukavice. Pro vás je k dispozici dezinfekce.

Jsem smluvním partnerem pojišťoven - VZP (111), ZPMV (211), RBP (213), ZPŠkoda (209),OZP (207), VOZP (201), ČPZP (205).

Klienti jiných pojišťoven hradí provedenou péči převodem na účet. Zprávy a poradenství je též hrazeno přímou platbou na účet.


KLINICKÁ LOGOPEDIE a poradenství

Na Náměstí 395  Davle  25206

+420 604508605    
IČ: 04739892     
IČZ: 29051000