KDO JSEM

Jmenuji se Barbora Richtrová. Mám skvělého muže a báječného syna :).
Mám ráda svou práci a bude mi ctí spolupodílet se na podpoře Vašich komunikačních schopností.


Má odbornost:
2001 - 2005 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy obor: Učitelství pro 1. stupeň
2004 -2009 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Speciální pedagogika - obor Specializace - logopedie, surdopedie, arteterapie.
2009 - 2010 dvouletý arteterapeutický výcvik pod vedením Beate Albrich
2009 - 2011 - logoped v soukromé logopedické ambulanci PaedDr. Cikánové
2009 - 2016 - klinický logoped na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK Praha
2016 - 2017 klinický logoped Mníšek pod Brdy v ambulanci Mgr. Inderkové

2020 - dosud soukromá ambulance Davle

2012 - 2018 - certifikovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě IVGT Praha
2013 - 2018 - certifikovaný výcvik v arteterapeutické metodě "Práce v hliněném poli"®
2013 - atestace v oboru klinická logopedie, Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů - K3

Profesní zaměření:
Preferuji komplexní péči pro osoby s NKS a propojuji obor klinické logopedie, arteterapie, psychoterapie v Gestalt modalitě, aby terapie byla maximálně efektivní.

Jsem hlavní pořadatel Klinicko-logopedického sympozia Praha: www.logopedickesympozium.cz

Vyrábím a nabízím pomůcky pro terapii NKS VYKUK©: www.logopedickesympozium.cz/pomucky-vykuk

Věnuji se i přednáškové a osvětové činnosti a publikaci odborných textů.

Celoživotně se vzdělávám v oblasti klinické logopedie, psychoterapie a arteterapie.
Jsem členem Asociace Klinických Logopedů ČR -  www.klinickalogopedie.cz.
Jsem členem České Arteterapeutické Asociace -  www.arteterapie.cz.