GESTALT TERAPIE

Poradenství v Gestalt psychoterapeutické modalitě Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a východními duchovními naukami, v prvé řadě zen-buddhismem. Terapeut a jeho klient jsou partneři. Jediný významný rozdíl mezi nimi je v tom, jak si uvědomují vnitřní a vnější svět: terapeuté jsou v tomto smyslu "pokročilejší", a proto i kompetentní k tomu, aby poskytli doprovod druhému. Klienti si do terapie přicházejí pro podporu - a opouštějí ji tehdy, když nalezli zdroje své sebe-podpory. Terapeut má funkci toho, kdo nabízí uvědomění, sebepoznání a změnu a je na klientovi, zda tuto nabídku přijme či odmítne - je to jeho osobní zodpovědnost, a tu z něho terapeut nesejme. (https://www.gestalt-praha.cz/gestalt/co-je-gestalt)

Nabízím:
Individuální setkání, kde se společně pokusíme podívat na situaci ve Vašem životě, kterou byste chtěli sdílet a více ji prozkoumat. 
Setkání jsou pouze pro dospělé. Společný čas bude většinou kolem 60 minut. Více viz. Informovaný souhlas.
S čím mohu pomoci: vztahové problémy, práce s výraznými pocity (strach, stud, úzkost, vztek, smutek), zvládání těžkých životních situací, práce s pocity vyčerpání a ztráty motivace, osobnostní růst, podpora sebe-důvěry a sebe-hodnoty
S čím nemohu pomoci: problémy spojené s poruchami osobnosti, krizová intervence, depresivní poruchy 

V liště INFORMOVANÝ SOUHLAS si přečtěte předem podrobně pravidla a podmínky KONTRAKT GT. Ideálně můžete na první setkání přinést rovnou podepsaný (pokud souhlasíte) a nebo kontrakt společně projdeme a podepíšeme na prvním setkání.