SPECIÁLNÍ PEDAGOG - ASISTENT LOGOPEDA

Poradenství v oblasti speciální pedagogiky zajišťuje Bc. Rebeka Slanařová.

Nabízí:
Individuální setkání, kde probíhá rozvoj jazykového systému, stimulační programy pro snížení rizika vzniku školních obtíží (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie), podpora grafomotoriky a percepcí.

Objednání dle individuální domluvy. Pracuje pod supervizí Báry Richtrové.